Dziennik nr 142 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 listopada 2001r.

Nr 142


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2878

nr 140 /XXV/2001 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Sulmierzyce

 

2879

nr XXXIV/239/2001 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 7 września 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr Xxi/148/96 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 16 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy kobyla Góra

 

2880

nr XXV/203/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dobra

 

2881

nr XXVII/490/2001 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty do opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe

 

2882

nr XXIX/117/2001 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kraszewice

 

2883

nr XXIX/118/2001 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nazw ulic

 

2884

nr XXIX/119/2001 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2885

nr XXXII/229/2001 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy Tomyśl

 

2886

nr XXXII/230/2001 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 października 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

 

2887

nr XXXVI/209/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/185/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2888

z dnia 16 listopada 2001 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:00