Dziennik nr 14 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 lutego 2003 r.

Nr 14

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
240

nr II/23/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz zgody na udzielanie bonifikat od ceny lokali

 
241

nr II/24/02 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/174/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 
242

nr IV/16/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości

 
243

nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym

 
244

nr IV/18/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym

 
245

nr IV/19/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
246

nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy Opalenica na 2003 rok

 
247

nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania tych punktów

 
248

nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok

 
249

nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
250

nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003

 
251

nr III/28/2002 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
252

nr IV/43/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2003

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
253

nr IV/17/02 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
254

nr 3/SO-23/D/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
255

nr 3/SO-23/P/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Sieraków

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENARGETYKI

 
256

nr OPO-820/9356-A/3/2002/I/MW z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:50