Dziennik nr 139 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, z dnia 15 listopada 2001r.

Nr 139


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2763

nr 42/2001 z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia rodzajów środków, jakie mogą być używane na ulicach, placach i drogach publicznych oraz warunków ich stosowania

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2764

nr XXXI/221/2001 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kwiejce - teren zabudowy jednorodzinnej

 

2765

nr XXXI/222/2001 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kwiejce Nowe

 

2766

nr XXXI/223/2001 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kwiejce

 

2767

nr XXXI/224/2001 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kawczyn - teren zabudowy jednorodzinnej

 

2768

nr XXIX/159/2001 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuślin

 

2769

nr XXXVII/435/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczoną numerem geodezyjnym 183/25 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,1568 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

2770

nr XXXVII/437/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Rolniczej i oznaczoną numerem geodezyjnym 191 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,55 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

2771

nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego

 

2772

nr XL/383/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, na obszarze Nowej Wsi

 

2773

nr XXXI/211/2001 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Grabowie n. Prosną przy ul. 21 - go Stycznia

 

2774

nr XXXI/212/2001 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze gminy Grabów n. Prosną w miejscowości Bukownica

 

2775

nr XXXI/213/2001 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze gminy Grabów n. Prosną w miejscowości Grabów Wójtostwo

 

2776

nr XXIII/325/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Nekielskiej w Środzie Wlkp

 

2777

nr XXIII/326/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej - Lotniczej w Środzie Wlkp

 

2778

nr XXIII/327/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej we wsi Zdziechowice, gm. Środa Wlkp

 

2779

nr XXIII/328/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wlkp

 

2780

nr XXXV/189/2001 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 września 2001 r. w sprawie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki gmina Kotlin

 

2781

nr XXIII/239/2001 Rady Miejskiej w Kożminie Wielkopolskim z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożmin Wielkopolski w miejscowości Stara Obra w rejonie ulic Okrężnej - 1 Maja

 

2782

nr XXXII/232/2001 rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów

 

2783

nr XXXI/312/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 5 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego terenu przy ul. Wierzbiczany, fragmentu osiedla Arkuszewo Wschód w Gnieźnie

 

2784

nr XXXI/314/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 5 października 2001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego częściową zmianę planu szczegółowego osiedla Słoneczne w Gnieźnie

 

2785

nr XLI/433/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Gołaszynie - działki o nr ewid. 40/7, 38/2, 176/2 i 202

 

2786

nr XLI/434/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej w Świerkówkach, obejmującego działki o nr ew. 47/2, 48, 49, 50, 51, 78/5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki

 

2787

nr XLI/435/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej działki o nr ewidencyjnym 61/1 w Świerkówkach - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki

 

2788

nr XLVIII/450/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo - Południowy Wschód

 

2789

nr XLVIII/449/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Such Las, rejon Aleksandrowo - Północny Wschód

 

2790

nr XLVIII/451/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielątkowie dla działek o nr ew. 210/3 i 210/4

 

2791

nr XXXVIII/448/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w Janikowie gm. Swarzędz rej. ul. Swarzędzkiej - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej /pow. zmiany 24,70 ha

 

2792

nr XXXII/240/2001 Rady Gminy Łubowo z dnia 26 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych w Łubowie w tym usług sportu, działka nr ewid. 120/1

 

2793

nr XXXIII/266/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Klonach, gm. Kostrzyn

 

2794

nr XXXIII/267/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej i usług, położonego pomiędzy ul. Warszawską, a linią kolejową w Kostrzynie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:08