Dziennik nr 137 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 listopada 2001 r.

Nr 137


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZADZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2700

nr 161/01 z dnia 9 listopada 2001r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grzegorzewie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2701

nr XXV/171/01 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

2702

nr LIV/476/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym rejon ulicy Dzałkowej - część B

 

2703

nr LIV/477/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Chyby - rejon ul. Szkolnej

 

2704

nr 206/XXII/2001 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Gniezno

 

2705

nr XLII/404/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Motylewskiej - Przemysłowej

 

2706

nr 289/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowanej Gośliny

 

2707

nr XXXI/253/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 4 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu ulicy Mickiewicza w Kostrzynie

 

2708

nr XXXV/455/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec - działki nr ewid. 320, 159/5, 310/1, 311/2, 313/2, 313/3, 314, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 71/3L i 318

 

2709

nr XXXV/457/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 17 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Błażejewku, działka nr 8, gm. Kórnik

 

2710

nr XVIII/133/2001 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Miedzichowo

 

2711

nr XVIII/134/2001 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2000 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli zasad obrotu tymi napojami na terenie Gminy Miedzichowo

 

2712

nr XXIV/224/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Łódź - część działki nr ewid. 88/1

 

2713

nr 416/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Matejki i Gierymskiego w Śremie

 

2714

nr 417/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Franciszkańskiej, Dudkiewicza oraz Parkowej w Śremie

 

2715

nr XXXV/232/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rosnówku, działki o nr ewid. 50, 58/6,47/3 i część działki nr 47/2, 49

 

2716

nr XXXV/233/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wiry przy ul. Komornickiej obejmującego działki nr ewidencyjny 20/3, 20/5, 20/7 i część działki 20/8

 

2717

nr XXXI/278/2001 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki

 

2718

nr XXXV/190/2001 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 września 2001 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowiska

 

2719

nr XXXI/313/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 5 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego terenu przy ul. Zatorze w Gnieźnie

 

2720

nr L/455/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 11 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej w Bugaju - działki nr ewid. 26, 27

 

2721

nr L/456/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 11 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Promnie - działki nr. ewid. 95/1, 95/2, 95/4

 

2722

nr LXXI/837/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2001 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Poznaniu do kategorii dróg gminnych

 

2723

nr XLI/313/2000 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 października 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym rejon ulicy Działkowej - część A

 

2724

nr XXXIII /265/20001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej z usługami przy ul. Półwiejskiej w Kostrzynie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

2725

nr XXIX/140/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego i należących do niego osób prawnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:13