Dziennik nr 134 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 października 2001 r

Nr 134


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2614

nr 154/01 z dnia 29 października 2001r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 7 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Kościan

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2615

nr XXXII/413/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Partner" w Słupcy

 

2616

nr XXXII/414/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie zmiany wysokości czynszu regulowanego

 

2617

nr XXIV/202/2000 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki we wsi Potrzanowo dla działki nr 695/2

 

2618

nr 274/XLIV/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czerwonak -Miękowo

 

2619

nr XXXI/25/2001 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 1 m 3 ścieków komunalnych odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków

 

2620

nr XVII/125/2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla gminy Kaczory liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

2621

nr XXXVIII/219/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

2622

nr XXXIII/215/2001 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/93/96 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Okonek

 

2623

nr XXIV/270/2001 Rady Gminy Ostrów Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrów Wlkp

 

2624

nr XXI/157/2001 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnówka

 

2625

nr XXVII/163/2001 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania

 

2626

nr XXVII/165/2001 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/142/97 Rady Gminy w Wijewie z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo

 

2627

nr XXXVI/315/2001 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Rydzyna

 

2628

nr XLV/298/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Września

 

2629

nr XXVII/235/01 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rawicz ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania ww. napojów alkoholowych

 

2630

nr XXXIX/238/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przemęcie

 

2631

nr VI/43/2001 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad oprocentowania rat przy sprzedaży nieruchomości

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2632

nr XXXI/240/01 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kościańskiego

 

2633

nr XXXII/126/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września. 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2634

nr XXXIX/592/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2001 zmienionej późniejszą uchwałą nr XXXV/531/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w zakresie dokonania zmian rocznego planu przychodów i rozchodów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 

2635

nr XXXIX/593/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2001 w zakresie dokonania uszczegółowienia rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 

2636

nr XXXIX/596/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2001

 


POROZUMIENIA

2637

zawarte w dniu 26 września 2001 r. w Słupcy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą Strzałkowo w sprawie wspólnej inwestycji budowy hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie

 

2638

zawarte w dniu 26 września 2001 r. w Słupcy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą i Miastem Zagórów w sprawie współfinansowania przez Gminę budowy drogi powiatowej nr 16148 na odcinku Grabina - granica Powiatu Słupeckiego (Orlina

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2639

z dnia 26 października 2001 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:21