Dziennik nr 133 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 października 2002 r.

Nr 133


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3675

nr 43/02 z dnia 30 października 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3676

nr XCVII/1117/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany granic Osiedla Górczynek w Poznaniu

 

3677

nr XLVI/395/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany planu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Rogoźna, uchwalonego uchwałą nr XVII/413/98 Rady Miejskiej Rogoźna z 29.01.1998 roku

 

3678

nr XLVI/396/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze działki numer ewid. 72/2 położonej we wsi Parkowo

 

3679

nr XL/385/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowo - usługowego przy ul. Mokrej w Gnieźnie

 

3680

nr XL/386/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa usługowego przy ul. Kiszkowskiej w Gnieźnie

 

3681

nr XL/387/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej przy ul. Pocztowej w Gnieźnie

 

3682

nr XL/388/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wierzbiczany w Gnieźnie

 

3683

nr XL/389/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - garażowej przy ul. Laubitza w Gnieźnie

 

3684

nr XLVIII/517/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla części działki nr ewid. 314/1

 

3685

nr XLVIII/518/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działki nr ewid. 54/9 i dla części działki nr ewid. 54/8

 

3686

nr XLVIII/519/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo dla działki nr ewid. 19/6

 

3687

nr XLVIII/520/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewid. 56/2 i części działki nr ewid. 62

 

3688

nr XLVIII/521/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica - rejon ul. Przecławskiej i ul. Szamotulskiej

 

3689

nr XXXIV/230/02 Rady Gminy Trzcianka z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy

 

3690

nr XLII/437/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 października 2002 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Pniewach

 

3691

nr XLII/443/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 października 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązku poniesienia opłat adiacenckich

 

3692

nr XXXVIII/350/02 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenicy

 

3693

nr 398/LXIV/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 października 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czerwonak

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3694

nr XL/178/02 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na obszarze Powiatu Ostrzeszowskiego oraz ustalenia przebiegu tych dróg

 

3695

nr XXXIX/188/02 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zasad zbycia lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego

 

3696

nr XXXVI/250/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

3697

nr LII/734/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/359/2000 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

 

3698

nr LII/750/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/646/2001 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002

 

3699

nr LIII/769/2002 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/646/2001 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3700

z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 09:57