Dziennik nr 133 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 października 2001 r.

Nr 133


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2592

nr XX/108/2001 Rady Gminy Lisków z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisków

 

2593

nr XX/109/2001 Rady Gminy Lisków z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Liskowie

 

2594

nr 143/XXV/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Godziesze Wielkie

 

2595

nr 144/XXV/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokale mieszkalne

 

2596

nr XXIII/107/2001 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czajków

 

2597

nr 146/XXV/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie

 

2598

nr XXVI/169/01 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr V/36/99 w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy

 

2599

nr XXVI/170/01 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrzyca

 

2600

nr XXVI/218/2001 Rady Gminy w Gołuchowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołuchów

 

2601

nr XXV/127/2001 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Rychtal

 

2602

nr XXXI/179/2001 Rady Gminy w Baranowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Baranów

 

2603

nr XXXI/182/2001 Rady Gminy w Baranowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za składanie odpadów komunalnych na Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Donaborowie

 

2604

nr 223/01 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2605

nr 224/01 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/99 z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniającej Uchwałę Nr 89/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatówek

 

2606

nr XXI/109/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2001 r. . w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Rozdrażew

 

2607

nr XXI/110/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 20001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2001 r

 

2608

nr XXI/111/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 20001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rozdrażew

 

2609

nr XXIX/160/2001 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sieroszewice

 

2610

nr XXIX/163/2001 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia opłaty eksploatacyjnej za składowanie odpadów komunalnych na Międzygminnym składowisku Odpadów Komunalnych w Psarach

 

2611

nr XXIII/169/2001 Rady Gminy w Dominowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/116/93 Rady Gminy w Dominowie z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Dominowo miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

2612

nr XXIII /171/2001 Rady Gminy w Dominowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dominowo

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2613

z dnia 19 października 2001 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:23