Dziennik nr 132 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 października 2001 r.

Nr 132


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2557

nr XXII/174/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszków w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV przez wsie sołeckie: Bugaj, Drogosław, Walentynów, Niemojewiec, Janków Zaleśny i Sulisław

 

2558

nr XXXV/199/01 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przykona

 

2559

nr XXVI/219/2001 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 42 i 43 położonych w Jedlcu Gmina Gołuchów

 

2560

nr XXVIII/143/2001 Rady Gminy w Malanowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Malanów

 

2561

nr XXXII/226/01 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzałkowo

 

2562

nr XX/185/01 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wilczyn

 

2563

nr XXXIII/157/01 Rady Gminy w Orchowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Orchowo

 

2564

nr XXXI/204/2001 Rady Gminy Białośliwie z dnia 5 września 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białośliwie

 

2565

nr XXVI/304/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Jerka

 

2566

nr XXVI/305/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Żelazno

 

2567

nr XXXVI/309/2001 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 143 we wsi Dąbcze gmina Rydzyna

 

2568

nr XXVIII/150/2001 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 19 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Doruchów

 

2569

nr XXVIII/153/2001 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy nr XIX/114/2000 z dnia 25 października 2000 r

 

2570

nr XXVII/165/01 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Zakrzewo

 

2571

nr XXXII/376/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego "Kościan S" dla złoża gazu ziemnego "Kościan S" - położonego w granicach administracyjnych gminy Śmigiel w obrębie wsi: Stara Przysieka Druga i Gniewowo

 

2572

nr XXXVI/289/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

2573

nr 609 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konin - Wilków

 

2574

nr 610 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Konina w części dotyczącej ulic : Poznańska - Spółdzielców

 

2575

nr 611 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego m. Konina, obejmującego działkę w obrębie Chorzeń

 

2576

nr XXX/168/2001 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęka Opatowska

 

2577

nr XXVII/162/2001 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ostrowitem Nr XXV/148/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem

 

2578

nr XXVII/163/2001 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2579

nr XXVII/167/2001 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 września 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Ostrowitem Nr XXI/135/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

2580

nr XXXVI/374/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Leszna

 

2581

nr XXXVI/376/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie miasta Leszna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2582

nr XXIII/197/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu

 

2583

nr XXIII/199/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

 

2584

nr XXIII/200/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania tych punktów

 

2585

nr XXIII/201/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Granowie

 

2586

nr XXIII/202/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego wylewiska nieczystości płynnych

 

2587

nr XXXV/231/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap

 

2588

nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2589

nr XXXIII/176/2001 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kramsk

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2590

z dnia 19 października 2001 r. o decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej Przedsiębiorstwu Energetycznemu "Stomil Sp. z o.o." z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

 


UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

2591

nr SO-9/37-DD/Ka/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2001 oraz prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Sulmierzyce

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:25