Dziennik nr 131 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, z dnia 29 października 2002 r.

Nr 131


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3606

nr 42/02 z dnia 25 października 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3607

nr 287/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2002 r. w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr 229/01/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysokiej, Podgórnej, Ks. Posadzego, Poznańskiej i Kościelnej

 

3608

nr 289/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2002 r. w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr 229/01/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysokiej, Podgórnej, Ks. Posadzego, Poznańskiej i Kościelnej

 

3609

nr XXXIV/227/02 Rady Gminy Powidz z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Gminy Powidz dotyczącej zakazu biwakowania

 

3610

nr XL/218/2002 Rady Gminy Pępowo z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zasad korzystania z Gminnej Pracowni Internetowej

 

3611

nr XXVIII/300/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

3612

nr XLII/289/2002 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

3613

nr XLII/290/2002 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rakoniewice na lata 2002- 2006

 

3614

nr 238/XXXV/2002 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 

3615

nr XXXVI/37/02 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

 

3616

nr LXIII/442/02 Rady Gminy Złotów z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Złotów

 

3617

nr XLVIII/244/2002 Rady Gminy w Kole z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002 przyjętego uchwałą Nr XL/200/2002

 

3618

nr XXXIX/278/02 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

3619

nr XLV/277/02 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Golina

 

3620

nr XL/249/2002 Rady Gminy Nowe Miasta n. Wartą z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy

 

3621

nr XLVII/424/2002 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

 

3622

nr XXXVII/365/02 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnków

 

3623

nr XLIX/641/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Kalisza

 

3624

nr 824 Rady Miasta konina z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Konina

 

3625

nr XLVI/487/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Leszna

 

3626

nr LXIII/507/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Mosina

 

3627

nr XXXVII/39//02 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wyrzysk

 

3628

nr XXXVII/41//02 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 października 2002 r. o zmianie uchwały Nr XXV/28/96 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3629

nr XLI/191/2002 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 września 2002 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego

 

3630

nr XLI/196/2002 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/104/200 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

3631

nr 242/XLII/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 

3632

nr XXXIII/171/2002 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaczenia "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

3633

z dnia 1 października 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Bralin deficytu budżetowego na rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:02