Dziennik nr 131 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 października 2001 r.

Nr 131


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2534

nr 152/01 z dnia 19 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach

 

2535

nr 153/01 z dnia 19 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krotoszynie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2536

nr XXXVIII/343/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe

 

2537

nr XXVIII/168/2001 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Kobylin

 

2538

nr XXX/189/2001 Rady Gminy Perzów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Perzów

 

2539

nr XXX/193/2001 Rady Gminy Perzów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Perzów na 2001 rok

 

2540

nr XXX/194/2001 Rady Gminy Perzów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia punktów transportu dzieci do szkół oraz odpłatności za dowozy

 

2541

nr XXV/128/2001 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/104/2000 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001

 

2542

nr XXI/127/2001 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Niechanowo

 

2543

nr XXXIX/371/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/301/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

 

2544

nr XXXIX/372/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/127/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzcianka

 

2545

nr XXXIX/373/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Trzcianka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2546

nr XXXIX/374/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/170/96 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzcianka

 

2547

nr XXXIX/375/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/355/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcianka oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 

2548

nr XXVII/177/01 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Trzcinica

 

2549

nr XXVII/178/01 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzcinica

 

2550

nr XXI/136/2001 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Mikstat

 

2551

nr XXV/175/01 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Sośnie

 

2552

nr XXI/174/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy Opalenica

 

2553

nr XXXII/210/2001 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Międzychód

 


OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

2554

z dnia 12 października 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kole

 


INFORMACJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2555

nr OPO-820/227-A/2/2001/II/AK z dnia 19 października 2001 r. w sprawie odmowy przedłużenia terminu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu zatwierdzonych decyzją nr OPO-820/227-A/4/2000/II/AK

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:28