Dziennik nr 13 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 lutego 2003 r.

Nr 13

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
230

nr II/5/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Raszków

 
231

nr II/5/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 
232

nr II/13/2002 Rady Gminy Rychtal z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Rychtal

 
233

nr II/5/02 Rady Gminy Sośnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnie

 
234

nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wielichowo

 
235

nr III/24/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
236

nr 14/III/2002 Rady Miejskiej Sulmierzyc z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
237

nr 15/III/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
238

nr 16/III/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
239

nr 24/III/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sulmierzyce na 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:52