Dziennik nr 129 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 lipca 2003 r.

Nr 129

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2415

nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Oborniki na rok 2003

 
2416

nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dekla

 
2417

nr VII/49/03 Rady Gminy Wapno z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Wapno i nadania statutu tej instytucji

 
2418

nr VIII/46/2003 Rady Gminy w Orchowie z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Orchowo

 
2419

nr IX/49/03 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego ograniczającego pobór wody na terenie gminy Duszniki

 
2420

nr VII/49/2003 Rady Gminy Kotlin z dnia 18 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kotlin

 
2421

nr VII/60/2003 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/2000 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę i miasto Tuliszków

 
2422

nr VIII/61/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uznania gruntów za użytek ekologiczny

 
2423

nr IX/42/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego w sołectwie Pąchów dotyczącym lokalizacji zbiornika retencyjnego - osadnika wraz z drogą dojazdową dla potrzeb odkrywki węgla brunatnego "Drzewce"

 
2424

nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Sieraków

 


SPRAWOZDANIA

 
2425

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Krotoszynie za rok 2002

 
2426

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Poznania za rok 2002

 
2427

sprawozdanie Starosty Tureckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2002 roku

 


OGŁOSZENIE

 
2428

ogłoszenie Starosty Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:40