Dziennik nr 129 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 października 2001r.

Nr 129


 

TREŚĆ
Poz.:

 


 


UCHWAŁY RAD GMIN

2500

nr 211/XXII/2001 Rady Gminy Gniezno z dni 28 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo rezydencjonalne w Modliszewie dz. nr ewid. 9

 

2501

nr 212/XXII/2001 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 sierpnia 20001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Wierzbiczanach - część dz. nr ewid. 125/5

 

2502

nr XXVII/269/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo

 

2503

nr 216/01/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Puszczykowa

 

2504

nr XXI/176/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad ich usytuowania na terenie gminy Opalenica

 

2505

nr XLIII/357/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo obejmującego działki położone w Zborowie i oznaczone numerami geodezyjnymi 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34

 

2506

nr XXXV/314/01 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w Jastrowie - Ostrolesiu

 

2507

nr XXXV/315/01 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Szczuczyn

 

2508

nr XXXVII/498/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Kalisza.

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 22.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57