Dziennik nr 128 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 6 września 2007 r.

Nr 128

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2927

nr X/76/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o nr ewid.: 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz w Złotkowie na terenie działek o nr ewid.: 83/2 i 85/1

 
2928

nr X/34/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Statutu gminy Brodnica

 
2929

nr XVI/108/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2930

nr XVI/113/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
2931

nr XVI/117/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2932

nr 47/07 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

 
2933

nr 53/07 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 172/2005 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Władysławów

 
2934

nr VI/50/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2935

nr XI/79/2007 Rady Gminy Suchy las z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i części o nr ewid. 34

 
2936

nr 85/XII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 06.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40