Dziennik nr 128 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 października 2001r.

Nr 128


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2487

nr XIX/119/2001 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wielichowo

 

2488

nr XXXIV/197/2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Tuliszków

 

2489

nr XXV/140/2001 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie

 

2490

nr XXVIII/180/2001 Rady Gminy Lipno z dnia 20 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lipno

 

2491

nr XLIII/354/01 Rady Gminy w Dopiewie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dopiewo

 

2492

nr XLIII/355/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dopiewie

 

2493

nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2001 r. w sprawie nazwy mostu i nazw ulic w mieście Koninie

 

2494

nr XXVIII/188/2001 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży

 

2495

nr XXVIII/190/2001 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk

 

2496

nr XXXIII/332/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pniewach

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2497

nr XXX/161/01 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/10/98 w sprawie Statutu Powiatu Krotoszyńskiego

 

2498

nr XXXVI/253/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 18.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57