Dziennik nr 127 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 października 2001r.

Nr 127


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2472

nr XXVII/276/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

2473

nr XLII/413/2001 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/286/96 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 września 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Piła (zmieniona uchwałą Nr XLI/418/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 8 lipca 1997 r. oraz uchwałą Nr XLIX/499/98 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 lutego 1998 r)

 

2474

nr XXIX/151/2001 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Grzegorzew

 

2475

nr XXX/192/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

2476

nr XXXI/227/2001 Rady Gminy w Drawsku z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2477

nr XXVII/275/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 września 2001 r. r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Witkowo

 

2478

nr XXVII/274/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 września 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie

 

2479

nr XXVII/283/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/99 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta w Witkowie

 

2480

nr 422/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2001 r

 

2481

nr 423/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2482

nr 425 /XXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Śrem

 

2483

nr XL/194/01 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brodnica

 

2484

nr XXIII/164/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

 

2485

nr XXIII/216/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 


SPRAWOZDANIE

2486

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzychód za 2000 rok

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 15.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57