Dziennik nr 125 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 lipca 2003 r.

Nr 125

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2328

nr VI/23/2003 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.

 
2329

nr V/50/2003 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr X/89/99 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnówka

 
2330

nr VIII/53/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorszewic, rejon II w Gminie Kaźmierz

 
2331

nr IX/59/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drawsko

 
2332

nr IX/41/2003 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska dla obszaru części wsi Opatów

 
2333

nr IX/42/2003 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska dla obszaru części wsi Opatów, Łęka Opatowska, Zmyślona Słupska

 
2334

nr IX/43/2003 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska dla obszaru części wsi Opatów, Siemianice

 
2335

nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Pszczewie

 
2336

nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Złotowe

 
2337

nr VII/19/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie wsi Dolaszewo c.d.

 
2338

nr VII/20/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie wsi Kotuń

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2339

nr IX/68/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego

 


SPRAWOZDANIE

 
2340

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kościana za 2002 rok

 
2341

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2002 rok

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2342

z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" z siedzibą w Kole

 
2343

z dnia 9 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:51