Dziennik nr 125 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 października 2002 r.

Nr 125


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3444

nr XLIX/417/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Strategii Mieszkaniowej Miasta Czarnków do 2010 roku

 

3445

nr XLI/264/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopaniny, rejon Przylesie w Gminie Kaźmierz

 

3446

nr XLIV/291/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w części wsi Sękowo obejmujący obszar działek nr 14/3, 14/4 na cele eksploatacji kruszywa naturalnego - zmiana planu gminy

 

3447

nr XL/326/2002 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokanin

 

3448

nr LIV/556/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Motylewo Wschodnie, w rejonie ulicy Ptasiej

 

3449

nr LIV/557/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany do zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piła - w rejonie ulic Składowej - Wawelskiej

 

3450

nr XL/422/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy siedliskowej na działce nr 137/2 w Lubocześnicy, gm. Pniewy

 

3451

nr XL/423/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej i usług oświaty w Lubosinie, gm. Pniewy

 

3452

nr XLVI/512/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica - Osiedle Przylesie

 

3453

nr LXI/492/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego działkę o nr ewid. 95/2

 

3454

nr LXI/490/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o nr ewid. 268 we wsi Daszewice

 

3455

nr LXI/491/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki o nr ewid. 427 we wsi Daszewice

 

3456

nr LXI/493/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Sowinki na obszarze działek o nr ewid. 144/1 i 144/2

 

3457

nr 388/LXIII/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dębogórze

 

3458

nr 389/LXIII/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dębogórze

 

3459

nr 390/LXIII/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 196 w rejonie wsi Bolechowo - Szlachęcin

 

3460

nr 391/LXIII/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 13, ark. Mapy 12, obręb Czerwonak

 

3461

nr XLVI/312/02 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek

 

3462

nr XXXIV/209/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzewo na obszarze części działki nr 50/1 we wsi Kujan - dla terenu zabudowy mieszkaniowej

 

3463

nr 521/XLVIIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża kruszywa naturalnego w Sosnowcu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:17