Dziennik nr 123 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 października 2002 r.

Nr 123


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3418

nr XXXIV/320/2002 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002r.

 

3419

nr XCV/1094/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Poznania

 

3420

nr XXXI/191/2002 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/165/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji w Ostrorogu

 


POROZUMIENIE

3421

z dnia 3 września 2002 r. zawarte pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie przejęcia zadania powiatu Filii - Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Gebicach - w Wieleniu

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

3422

nr SO-17/2-A/P/2002/Ln z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Poniec

 

3423

nr SO 7/26 - D/Ka/02 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2002 Miasta i Gminy Kobylin

 


SPRAWOZDANIA

3424

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pobiedziska za rok 2001

 

3425

uchwała nr CIII/169/2002 Zarządu Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta i gminy Wysoka za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:21