Dziennik nr 123 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 października 2001r.

Nr 123


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2371

nr 33/2001 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 

2372

nr 34/2001 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie ustanowienia projektu rocznych zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody w Nadleśnictwie Taczanów, nie posiadających planów ochrony

 

2373

nr 35/01 z dnia 4 października 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2374

nr LXIII/401/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Kultury i Sportu w Pobiedziskach w instytucję kultury

 

2375

nr XLIII/402/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska w instytucję kultury

 

2376

nr XXXII/461/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Kalisza

 

2377

nr XXXII/464/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom i dzierżawcom w nabywaniu garaży wolnostojących

 

2378

nr 287/XLVII/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 września 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolechówko

 

2379

nr XXXV/285/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolsztyn

 

2380

nr XLII/252/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy /miasta/ miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2381

nr XXXII/188/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kleszczewo

 

2382

nr XXXII/189/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

2383

nr XXXV/319/01 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/93 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

2384

nr XLIII/451/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja podatkowa

 

2385

nr XXXIII/199/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej

 

2386

nr XXXIII/200/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

 

2387

nr XXXIII/201/2001 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Kaźmierz

 

2388

nr XXIII/260/01 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/198/00 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-harmonogram realizacji na 2001 r

 

2389

nr XXII/161/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Budzyń

 

2390

nr XXXI/226/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 

2391

nr XXXV/242/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania

 

2392

nr XXXV/245/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/225/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi 54

 

2393

nr XXVI/212/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/96 z dnia 8 października 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Sieraków

 

2394

nr XXVII/160/2001 r. Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. zmienionej Uchwałą Nr XIII/105/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

 

2395

nr XXII/152/2001 Rady Gminy w Połajewie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, sprzedających alkohole przeznaczone do sprzedaży w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

 

2396

nr 25/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Krajenka

 

2397

nr 29/2001 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2398

nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego

 

2399

nr XXXI/145/2001 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. - Statut Powiatu Słupeckiego

 

2400

nr XXVII/186/01 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2401

z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 04.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57