Dziennik nr 122 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 października 2001r.

Nr 122


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2350

nr XXXIX/322/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej w Więckowicach, rejon ul. Jeziornej gm. Dopiewo

 

2351

nr XXVIII/262/2001 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2001 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec, na obszarze wsi Bartodzieje

 

2352

nr XXXIV/376/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr 357/3

 

2353

nr XXIV/209/2001 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

2354

nr XXV/247/01 Rady Gminy Kościan z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej. Obręb wsi Widziszewo, działki Nr 142, 143 i 144/1.

 

2355

nr XXV/248/01 Rady Gminy Kościan z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obręb wsi Sierakowo działki Nr 392 i 387

 

2356

nr LXIX/805/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ul. Polanowska" w Poznaniu

 

2357

nr LXIX/806/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice, ul. Karpia-Sielawy"

 

2358

nr 18/01 Rady Gminy Lipka z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lipce

 

2359

nr XXXVIII/229/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXXVII/209/2001 r. Rady Gminy Przemęt w sprawie wprowadzenia zmian w obwodzie Publicznego Gimnazjum w Przemęcie i Kaszczorze

 

2360

nr XXXVIII/230/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Przemęt

 

2361

nr LIV/475/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnowo Podgórne

 

2362

nr XXIII/213/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Stęszew z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

 

2363

nr XXIII/215/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Stęszew liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie gminy Stęszew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

2364

nr XXIII/217/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury

 

2365

nr XXIII/220/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strykowo

 

2366

nr XLV/446/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchy Las

 

2367

nr XXVI/178/01 Rady Gminy Turek z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy uchwalonego Uchwałą nr XVI/72/96 z dnia 13 lutego 1996 r

 

2368

nr XXVI/181/01 Rady Gminy Turek z dnia 17 września 2001 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Obrzębin

 

2369

nr LXIX/823/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/570/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Poznaniu

 

2370

nr LXIX/807/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów "rejon ul. Darzyborskiej"

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 03.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57