Dziennik nr 121 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 października 2002 r.

Nr 121


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3368

nr L/555/02 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Słonawy na obszarze działek o nr ewid.: 77/7, 77/8, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/17, 77/18 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki

 

3369

nr XLV/501/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Rokietnica

 

3370

nr XLV/502/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rokietnica

 

3371

nr XLVIII/596/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Żernikach - dla działek nr ewid. 53/22, 53/34 - 53/39

 

3372

nr XLVIII/597/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Żerniki gm. Kórnik

 

3373

nr 377/LXII/02 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Promnice - Północ

 

3374

nr LV/314/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

3375

nr LXIV/572/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Pobiedziskach - działki nr ewid. 3, 9, 10, ul. Rzeczna

 

3376

nr XL/421/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Okrężną, Łąkową i Felickiego w Pniewach

 

3377

nr LIII/574/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod usługi hotelowe i handlowe w Swarzędzu położonych przy ul. Cieszkowskiego obejmujące działki o nr ewid. 108/3, 107/9, 102/7 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza

 

3378

nr XXVII/236/02 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 

3379

nr XLVI/513/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewid. 847/16÷847/86 i nr 846 - etap I

 

3380

nr XLVI/514/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewid. 100/41 i nr 100/17

 

3381

nr LXI/572/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie części działki o nr ewid. 52

 

3382

nr LXXVIII/728/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3383

nr LXXVIII/729/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 


SPRAWOZDANIA

3384

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 rok

 

3385

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:25