Dziennik nr 121 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 października 2001 r.

Nr 121


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2338

nr XXXV/241/2001 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lwówek

 

2339

nr XX/182/01 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmian uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

2340

nr XX/187/01 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Żerków

 

2341

nr XXXI/255/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Wronki

 

2342

nr XLV/376/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina

 

2343

nr XXIX/271/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wągrowiec

 

2344

nr XXXV/401/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rokietnica

 

2345

nr XXX/157/01 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 września 2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Gołańcz

 

2346

nr XXV/128 /2001 Rady Gminy w Damasławku z dnia 18 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damasławek

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

2347

nr 188/XXXI/2001 r. Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wrzesińskiego

 


DECYZJA

2348

nr OPO-820/1723-A/4/2001/I/MW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 września 2001 r. w sprawie odmowy Przedsiębiorstwu "Energooptim Bartkowiak, Cichy, Trawiński" Spółka jawna zatwierdzenia przedstawionej taryfy

 


OBWIESZCZENIE

2349

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2001 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drawsku

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 02.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57