Dziennik nr 120 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 października 2002 r.

Nr 120


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3339

nr 38/02 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3340

nr XXXI/246/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

 

3341

nr LIII/540/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic

 

3342

nr XLIV/366/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wolsztyna oraz wsi: Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo w obrębie wsi Karpicko

 

3343

nr 278/XXXII/02 Rady Gminy Gniezno z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno, działki nr ewid. 35, 30/1, 30/2, 29, 37/2, 37/4

 

3344

nr XLI/262/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Radzyny gm. Kaźmierz

 

3345

nr XLI/263/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Radzyny gm. Kaźmierz

 

3346

nr LX/487/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania

 

3347

nr XXXII/225/02 Rady miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału, numerów i granic obwodów głosowania miasta i gminy Szamocin

 

3348

nr XXXII/186/02 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

3349

nr XXXIX/215/2002 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3350

nr LI/309/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bucz

 

3351

nr XLIV/316/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu spółka z o.o.

 

3352

nr XLIII/280/02 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

3353

nr XXXIX/224/02 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, obszar wsi Kopanica, dz. nr ewid. 344/1

 

3354

nr XXXIII/206/2002 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZWOLA - V"

 

3355

nr XXXIII/207/2002 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZWOLA - VI"

 

3356

nr XXXIII/208/2002 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZWOLA - VII"

 

3357

nr XXXIII/209/2002 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zaniemyśl - ul. św. Wawrzyńca"

 

3358

nr XXXIII/285/02 Rady Gminy Gniezno z dnia 10 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Wierzbiczanach, dz. nr ewid. 167/1

 

3359

nr XL/284/02 Rady Gminy w Łubowie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej - działki nr ewid. 161, 162, 189 w Łubowie

 

3360

nr XXXIII/232/02 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 16 września 2002 r. w sprawie podziału gminy Zbąszyń na obwody głosowania

 

3361

nr XXXIII/233/02 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 16 września 2002 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXIX/203/02 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie rozliczania czasu pracy nauczycieli, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w tym również nauczycieli szkół zaocznych zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zbąszyń

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3362

nr XXXVIII/291/2002 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 

3363

nr XLVIII/327/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3364

nr WCC/312A/1279/W/OPO/2002/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 28 października 1998 r. nr WCC/312/1279/U/OT-5/98/AB, którą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy, udzielona została koncesja na wytwarzanie ciepła

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3365

nr OSZ - 820/197-A/27/11/2002/III/ZD zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Zielonej Górze

 


SPRAWOZDANIA

3366

z wykonania budżetu gminy Mosina za 2001 rok

 

3367

z wykonania budżetu gminy Nowe Miasto n/Wartą w 2001 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:28