Dziennik nr 12 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 lutego 2003 r.

Nr 12

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
219

nr II/03/02 Rady Gminy Bralin z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bralin

 
220

nr II/5/02 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Odolanów

 
221

nr IV/21/02 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
222

nr IV/21/02 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisków na 2003 rok

 
223

nr IV/22/02 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
224

nr IV/23/02 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozliczenia dotacji gimnazjom, szkołom podstawowym i przedszkolom publicznym prowadzonym przez podmioty nie zaliczeń do sektora finansów publicznych z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na finansowanie zadań oświatowych

 
225

nr IV/24/02 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2003 rok

 
226

nr 30/III/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ślesin

 
227

nr 36/III/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/II/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALENEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
228

nr SO-19/2D/03/Pi z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wapno Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 r . w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wapno na 2003 rok

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
229

w Kaliszu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Ostrowskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:55