Dziennik nr 116 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 czerwca 2010 r.

Nr 116

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
2168

z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wałków ,gmina Koźmin Wielkopolski

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2169

nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Pogorzela na rok 2010

 
2170

nr XL/295/10 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych , na terenie gminy Borek Wlkp. należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

 
2171

nr XXIX/194/10 Rady Gminy Granowo z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany statutu sołectw

 
2172

nr XL/490/10 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2173

nr XXXV/266/10 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/08 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
2174

nr XXXVI/288/10 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/259/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2175

nr XXXI/233/10 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy letniskowo-mieszkaniowej w Jeziorach Małych (obręb geodezyjny Łękno), gm. Zaniemyśl

 
2176

nr XXXI/240/10 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012"

 
2177

nr XXXI/241/10 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013" dla Gminy Zaniemyśl

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2178

nr XXXVI/205/09 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok

 


POROZUMIENIA

 
2179

aneks nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

 
2180

umowa nr 1/10 zawarta w dniu 10 lutego 2010 roku pomiędzy Gminą Kościelec a Gminą Krzymów w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krzymów na rzecz Gminy Kościelec z przeznaczeniem na utrzymanie Samorządowej Orkiestry Dętej

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
2181

z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie nie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołaczkowo

 
2182

z dnia 12 kwietnia 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kramsk przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2010 roku

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 14:44