Dziennik nr 116 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 lipca 2004 r.

Nr 116

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2292

nr XII/55/04 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004

 
2293

nr XIII/84/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Budzyń

 
2294

nr XVIII/114/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach których zarządcą jest gmina Łobżenica

 
2295

nr XIX/136/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Wyrzysku w obrębie stawu miejskiego i ulicy Staszica

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2296

nr XXI/93/2004 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zaliczenia odcinków ulic w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych

 


POROZUMIENIE

 
2297

zawarte w dniu 23 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Szamotulskim w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 


SPRAWOZDANIA

 
2298

z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2003 rok

 
2299

z wykonania budżetu gminy Malanów za 2003 rok

 
2300

z realizacji budżetu miasta Obrzycko za 2003 rok

 
2301

z wykonania budżetu gminy Skulsk za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:12