Dziennik nr 113 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 lipca 2004 r.

Nr 113

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
2245

rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2246

nr XLIV/458/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Termy Maltańskie" w Poznaniu

 
2247

nr XLIV/459/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kolektor Łężynka - PIV" w Poznaniu

 
2248

nr XX/177/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Rokietnicy, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2249

nr XX/190/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/133/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Lesznie

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2250

nr OPO-4210-30(2)/2004/588/I/AS z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Odlewnię Żeliwa "Śrem" S.A. z siedzibą w Śremie

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2251

nr WCC/411C/1157/W/OPO/2004/AJ z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Gostyniu

 


SPRAWOZDANIA

 
2252

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kraszewice za 2003 rok

 
2253

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzychód za 2003 rok

 
2254

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2003 rok

 
2255

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2003

 
2256

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulmierzyce za 2003 rok

 
2257

informacja z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:25