Dziennik nr 111 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 czerwca 2010 r.

Nr 111

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2053

nr XXXV/203/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Adamów

 
2054

nr XXXV/204/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borowo

 
2055

nr XXXV/205/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzezińskie Holendry

 
2056

nr XXXV/206/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzeżno

 
2057

nr XXXV/207/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Drążno Holendry

 
2058

nr XXXV/208/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Drążeń

 
2059

nr XXXV/209/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Genowefa

 
2060

nr XXXV/210/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Głodno

 
2061

nr XXXV/211/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ignacew

 
2062

nr XXXV/212/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kałek

 
2063

nr XXXV/213/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Krzymów

 
2064

nr XXXV/214/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Paprockie Holendry

 
2065

nr XXXV/215/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Paprotnia

 
2066

nr XXXV/216/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piersk

 
2067

nr XXXV/217/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Potażniki

 
2068

nr XXXV/218/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rożek

 
2069

nr XXXV/219/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Smólnik

 
2070

nr XXXV/220/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stare Paprockie Holendry

 
2071

nr XXXV/221/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szczepidło

 
2072

nr XXXV/222/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Teresina

 
2073

nr XXXV/223/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zalesie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:08