Dziennik nr 11 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 lutego 2003 r.

Nr 11

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
199

nr XXIX/175/01 Rady Gminy Bralin z 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Bralinie

 
200

nr III/12/02 Rady Gminy Bralin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
201

nr II/3/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2002 r. o zmianie Statutu Gminy Koźmin Wielkopolski

 
202

nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych

 
203

nr IV/16/2002 Rady Gminy Żelazków z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Żelazków liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
204

nr III/30/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
205

nr III/31/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

 
206

nr III/33/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2003 rok

 
207

nr III/39/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
208

nr IV/20/02 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/11/02 Rady Gminy Bralin w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok i jego poboru

 
209

nr IV/21/02 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę określającą wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
210

nr 48 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
211

nr IV/23/2002 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2003

 
212

nr IV/24/2002 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
213

nr IV/30/2002 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2003

 
214

nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
215

nr IV/28/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
216

nr III/22/2002 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/2002 Rady Gminy Rychtal z dnia 9 grudnia 2002 r.

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

 
217

nr III/112/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2003 rok

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
218

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:57