Dziennik nr 108 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lipca 2004 r.

Nr 108

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2141

nr XIV/107/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
2142

nr XIX/77/2004 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
2143

nr 107/XV/2004 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
2144

nr XVII/80/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Stadionu Sportowego

 
2145

nr XIV/110/2004 Rady Gminy w Słupcy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 
2146

nr XX/124/04 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzałkowo, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2147

nr 17/SO-13/D/04/Ko z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Kościelec na 2004 rok

 
2148

nr 22/SO-13/P/04/Ko z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej Gminy Kościelec na 2004 rok

 


POROZUMIENIA

 
2149

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Wieleń w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań własnych Powiatu z zakresu kultury

 
2150

zawarte w dniu 6 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście w sprawie przekazania Gminie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury

 
2151

zawarte w dniu 12 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Miasteczko Krajeńskie w sprawie przekazania Gminie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu kultury

 
2152

zawarte w dniu 15 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła w sprawie przekazania Gminie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury

 
2153

zawarte w dniu 24 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie przekazania Gminie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu kultury

 


SPRAWOZDANIA

 
2154

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 2003 rok

 
2155

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kramsk za 2003 rok

 
2156

sprawozdanie finansowe Gminy Wilczyn za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:45