Dziennik nr 102 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 lipca 2004 r.

Nr 102

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2042

nr XVIII/82/2004 Rady Gminy i Miasta Odolanowa z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty stałej zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
2043

nr XVII/89/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 
2044

nr XVII/90/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranów

 
2045

nr XII/66/04 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania i dodatków do wynagrodzenia nauczycieli

 
2046

nr XIII/111/2004 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych miasta Koźmin Wielkopolski

 
2047

nr XVIII/71/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
2048

nr XV/89/04 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, na terenie Gminy Ceków Kolonia

 
2049

nr XV/82/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Piaski, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2050

nr XIV/122/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2051

nr XV/126/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2052

nr XIV/114/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2053

nr XI/68/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
2054

nr XVII/121/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Kobylin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2055

nr XXII/242/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 
2056

nr XVII/105/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na stałe obwody głosowania

 
2057

nr XVIII/142/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Nowego Tomyśla

 
2058

nr XVIII/143/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia od opłat od niektórych zgłoszeń dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2059

nr XVIII/144/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/70/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

 
2060

nr XI/64/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
2061

nr XIV/76/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
2062

nr XIV/147/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2063

nr SO 7/9-D/Ka/04 z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Gminy Rychtal

 
2064

nr SO 7/16-P/Ka/04 z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Rychtal

 


POROZUMIENIE

 
2065

zawarte w dniu 17 maja 2004 roku pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Gminą i Miastem Zduny w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Zduny, wsi Chachalnia, Siejew i Ostatni Grosz

 


SPRAWOZDANIA

 
2066

sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy Gizałki za 2003 rok

 
2067

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:06