Dziennik nr 101 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 lipca 2004 r.

Nr 101

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2026

nr 137/XVII/04 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2004 rok

 
2027

nr 105/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 
2028

nr 106/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

 
2029

nr XXIII/206/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Wiejskiej, działka nr ewid. 280

 
2030

nr XXIII/207/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon drogi gminnej nr 325319P Skórzewo - Dąbrowa, działki nr ewid. 425/4, 425/5, oraz część działek 425/6, 425/2, 425/3

 
2031

nr XVI/87/04 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu

 
2032

nr XII/80/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Miedzichowo, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2033

nr XIV/79/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kaczory

 
2034

nr XXIII/112/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 
2035

nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2036

nr XX/89/2004 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie kolskim

 
2037

nr XVIII/138/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej - ulicy Dobieżyńskiej w m. Buk

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
2038

z dnia 31 maja 2004 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Szamocie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
2039

z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Konina

 


SPRAWOZDANIE

 
2040

informacja z wykonania budżetu gminy Chodów za 2003 rok

 
2041

z wykonania budżetu gminy Miedzichowo za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:09