Dzienniki urzędowe - Styczeń 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 23 2010 29-01-2010
Dziennik nr 22 2010 29-01-2010
Dziennik nr 21 2010 29-01-2010
Dziennik nr 20 2010 28-01-2010
Dziennik nr 19 2010 28-01-2010
Dziennik nr 18 2010 28-01-2010
Dziennik nr 17 2010 22-01-2010
Dziennik nr 16 2010 22-01-2010
Dziennik nr 15 2010 22-01-2010
Dziennik nr 14 2010 21-01-2010
Dziennik nr 13 2010 20-01-2010
Dziennik nr 12 2010 19-01-2010
Dziennik nr 11 2010 19-01-2010
Dziennik nr 10 2010 15-01-2010
Dziennik nr 9 2010 15-01-2010
Dziennik nr 8 2010 14-01-2010
Dziennik nr 7 2010 14-01-2010
Dziennik nr 5 2010 13-01-2010
Dziennik nr 6 2010 13-01-2010
Dziennik nr 4 2010 12-01-2010

Strony