Zarządzenie nr 803/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu