Zarządzenie nr 779/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz obsługi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu