Zarządzenie nr 733/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012 – 2016

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.03.2016 - 08:06