Zarządzenie Nr 71/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniujacej oferty złozone przez podmioty uprawnione ubiegajace się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ...