Zarządzenie nr 609/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu