Zarządzenie Nr 441/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ...

...  przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę.

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 08.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:43