Zarządzenie nr 399/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych