Zarządzenie nr 225/11 wojewody wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Poznaniu