Zarządzenie nr 184/11 wojewody wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu