Zarządzenie Nr 127/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych