Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
26.01.2022 - 13:56 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowych nn-0,4kV oraz rozbiórki linii napowietrznej nn-0,4kV, działka nr ewid. 2214/2, obręb 0001 Grodzisk Wlkp., jedn. ewid. 300502_4 Grodzisk Wlkp. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 13:55 strona: updated Kwalifikacja wojskowa. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:56 obwieszczenie: updated Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 24 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy .... Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:50 strona: updated Polskie świadczenia rodzinne w ramach koordynacji - procedury postępowania. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:49 strona: updated Polskie świadczenia rodzinne w ramach koordynacji - procedury postępowania. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:43 strona: updated Polskie świadczenia rodzinne w ramach koordynacji - procedury postępowania. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:42 strona: updated Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:40 strona: reverted Koordynacja świadczeń revision 53359. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:22 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24.01.2022 r. (znak: IR-III.7821.5.2019.4) uchylającej w części decyzję Starosty Wrzesińskiego z 17.04.2019 r. (znak: WB.6740.80.2019) o .... Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:17 strona: updated Informacje dla zobowiązanych. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:15 strona: updated Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:08 strona: updated Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:07 wydarzenie: updated Dzień Pracownika Służb Zatrudnienia. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:07 wydarzenie: updated Dzień Pracownika Służb Zatrudnienia. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:04 strona: updated Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:03 strona: updated Koordynacja świadczeń. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 12:00 wydarzenie: added Dzień Pracownika Służb Zatrudnienia. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 11:49 oferta_pracy: added 22/22. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 11:49 oferta_pracy: added 21/22. Barbara Pietrzyk
26.01.2022 - 09:54 obwieszczenie: updated Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla inwestycji pn: "Zagospodarowanie ... Barbara Pietrzyk

Pages