Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia budowy sieci kablowej nn 0,4kV w Orchowie działka nr ewid. 364, obręb 0006 Orchowo, jedn. ewid. 302303_2 Orchowo

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 22.05.2024 do 24.06.2024
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 22.05.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.05.2024 - 12:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2024 - 13:00