Zorganizowanie szkolenia nt. Pozyskiwanie informacji w trakcie czynności urzędowych z udziałem stron i świadków w postępowaniu administracyjnym. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej i samorządowej, dla ...

... pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Termin składania ofert do 11 sierpnia 2021 r.

Status: 
unieważniony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 29.07.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.07.2021 - 13:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.08.2021 - 13:42