Zakup oraz montaż 78 sztuk regałów półkowych z półkami z płyty wiórowej lub metalowych, przeznaczonych do składowania towarów (luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach)