Zakup 5 szt. czytników dokumentów (Kart Pobytu) w pełni współpracujących z systemem „POBYT”, posiadających parametry nie gorsze niż:

  • optyczny odczyt kodu MRZ z odpowiedniego pola dokumentu oraz odczyt bezprzewodowy danych biometrycznych zakodowanych na dokumentach zgodnych z normą ICAO 9303;
  • odczyt pisma MRZ w czytelnych maszynowo dokumentach ID1 i ID3 takich jak np.: paszporty, dowody osobiste, wizy, w szczególności Karty Pobytu wydawane cudzoziemcom;
  • rozpoznawanie pisma MRZ zgodnego z normą ICAO 9303/2 określoną w dokumencie APPENDIX 5 Część A dokumentu ICAO 9303/2;
  • odczyt za pomocą modułu RFID danych biometrycznych zakodowanych na dokumentach zgodnych z ICAO 9303;
  • obsługiwany przez systemy operacyjne: Windows 10 32/64 bit, Windows 11 32/64 bit;
  • komunikacja czytnika ze stacją roboczą za pomocą interfejsu USB w wersji USB 2.0 i 3.0;
  • odczyt pisma MRZ z dokumentów czytelnych maszynowo spersonalizowanych zgodnie z normami ISO l073 oraz ICAO 9303: paszport 2 linie po 44 znaki, wiza 2 linie po 36 znaków;
  • typowy czas odczytu RFID nie więcej niż 10 sekund.
Status: 
zakończony
Termin składania ofert: 
01.06.2023
Autor: Przemysław Michalak
Data utworzenia: 25.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.05.2023 - 09:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.07.2023 - 08:42