Usługa hotelowa, gastronomiczna i konferencyjna dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby zorganizowania szkolenia pt. „Komunikacja międzykulturowa. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, ...

... uchodźcy, migranta, cudzoziemca”, w ramach projektu "Wielkopolska – Wspólna Przyszłość", współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Status: 
zakończony
Termin składania ofert: 
05.05.2023
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 24.04.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.04.2023 - 12:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.05.2023 - 10:27